Tra cứu lô tô Xổ số Miền Trung Hôm nay

Miền Bắc    Miền Trung    Miền Nam

Lô tô miền Trung thứ 4, 15-12-2021

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0
1 16
2 21,29 21,22,22
3 35 31,34
4 41,47,49 41,42,47
5 52,53,53,55 51
6 67
7 77,77 70,75,77
8 82 82,86,86,88
9 95,95,95,96 99

Lô tô miền Trung thứ 3, 14-12-2021

Đầu Quảng Nam Đắc Lắc
0 01,04,04 03,06
1 14,15,18 13
2 20,20,24 22,23,24,26
3 38 34
4 46 41,45,47
5 54 50,59
6 60 66
7 72,74 75
8 88 80,83
9 98,99 90

Lô tô miền Trung thứ 2, 13-12-2021

Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 00,08 08
1 13
2 25,25,28 22
3 32,38 31,33,38
4 45,48 43,44,45
5 53,56,56 51,54
6 68 64,67
7 72,75 73
8 85,88,88 86
9 90,95,98

Lô tô miền Trung chủ nhật, 12-12-2021

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 07 02
1 13,19 17
2 20,24,25 23,23,23,24
3 30,38 38
4 41,43,46
5 51,58 54,59
6 63 64
7 71,76,77
8 80,85,86 87,89
9 91,93,97,99

Lô tô miền Trung thứ 7, 11-12-2021

Đầu Quảng Ngãi Đắc Nông Đà Nẵng
0 00 01 06
1 14,15 10,15,17 13,17
2 23,23,28
3 35 34
4 44 41,44,47,49 40,49
5 52,56 55 50,50,58
6 65,69 65,65,65
7 75,78 76,77 73,77
8 84,87,87,88 80 89
9 95,95,98 90,95,96 92,92,93

Lô tô miền Trung thứ 6, 10-12-2021

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 03,03 06
1 10,13,14,15,16 11,12,18,18
2 20,25 21,26
3 36
4 41,48 41,44
5 50,50,59,59
6 62 67
7 76 72,74
8 81
9 92,97,99 95,98

Lô tô miền Trung thứ 5, 09-12-2021

Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 02,02,06,07 03,07 03,04,08
1 17,17 10,17,18,18 12
2 22,23,23,23
3 30,33 37,38 31,32
4 43,48 42,43,48,49 40,48
5 50,50,51 52
6 67 63 69
7 76,79 70
8 80,82,87 83
9 96 92 90,96,98,99

Lô tô miền Trung thứ 4, 08-12-2021

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 00 01,09
1 12,14,15,18 14
2 21,24,25 22,22
3 33,34,37
4 41,43,44
5 52
6 61 63
7 74,75 70,74,79
8 80,82,88 89
9 92,95,95 90,98

Lô tô miền Trung thứ 3, 07-12-2021

Đầu Quảng Nam Đắc Lắc
0 02,03 08
1 13,14,16
2 27 27,29
3 33,38,38
4 41
5 50,57 56,57
6 61 62,63
7 75 78
8 80,85 81,83,87,88,89
9 90,90,90,94,96 90,90

Lô tô miền Trung thứ 2, 06-12-2021

Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 01
1 17 18,19
2 21,29 28,28,29
3 30,35,37
4 48,48 42
5 52,53,55,56 56,57
6 65,66 62
7 71,74,74 70,71
8 87 84
9 95,96 96,97,99

Lô tô miền Trung chủ nhật, 05-12-2021

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 01 01,01
1 10,14 15
2 20,22 26,29
3 36 32,37,38
4 40,40 41,43,44
5 52,56 52,59
6 60,66,66,67 62,62
7 73,79
8 80,85 85,86
9 94

Lô tô miền Trung thứ 7, 04-12-2021

Đầu Quảng Ngãi Đắc Nông Đà Nẵng
0 00 02,03 03,05
1 10 10
2 22,28 26 25,29
3 37,38 32,38 31,31
4 48,48 41,42
5 52,53,54 51,55 53
6 62,68 60,63,63,64
7 71,73 71,72 71
8 81,85,88,89 85,86,89 82
9 90,90,96 91,92 94,96

Lô tô miền Trung thứ 6, 03-12-2021

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 08
1 14,17 16
2 21,29 20,26
3 36 32,34,39
4 42,43 40,41,42,43
5 53,55,56
6 60,62,64 69
7 71,72 74
8 83,85 85,89
9 94,95,99 93

Lô tô miền Trung thứ 5, 02-12-2021

Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 04,04,05 01,03
1 12,15,16,17 12,12
2 20 29 25,29,29
3 33,36,37 31,37,39 33,34,39,39
4 48 43
5 53,59 51,59 50,51
6 62,63 67,67,69 61,65
7 72,74
8 87,89 80,86
9 91,92 93,98 91,92,94

Lô tô miền Trung thứ 4, 01-12-2021

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01,06
1 10,12,13 13,16,17,17
2
3 31 37,39
4 43,43 42,42,45
5 53 52,53
6 65,65,65 61,66,69
7 71,73,77
8 84,88 82,86
9 90 92,99

Lô tô miền Trung thứ 3, 30-11-2021

Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 01,04,09
1
2 24,25,27 24,28,29
3 36 37
4 40,41,45,46,46 42,42,44,47
5 53,53,56 55
6 67 60,69
7 72,76 75
8 83
9 94,98 91,96,97

Lô tô miền Trung thứ 2, 29-11-2021

Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 02,06 00,07,09
1 13,16,16,18,19,19 16
2 21,27 22
3 35,39
4 46 44,46
5 51,51,55,57 51,55
6 68,68
7 70
8 80,81,81,82,83
9 93,95

Lô tô miền Trung chủ nhật, 28-11-2021

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 03,05,06,06,08 06
1 16
2 29 24
3 35 33,34
4 42,45,47 47,49,49
5 59,59 53,54,56
6 62 60,62,63,63
7 72,74,78 77
8 88 83,85,89
9

Lô tô miền Trung thứ 7, 27-11-2021

Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 06,09 02
1 11,17 12,12,18 13,19
2 21 22,25,29
3 37 38,38 30,32,34,39
4 43,48 41
5 55,57 56 56
6 63,63,64,68
7 75,77 73 73,76,78
8 85,85,89 87 86,87,88,88
9 93,94,96 90,91,92,93,99

Lô tô miền Trung thứ 6, 26-11-2021

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04,04,05
1 11,15,16
2 23,25 24
3 32,39 31
4 41,44,44
5 56,58,59 55,56,59
6 67,68,69 66,68,68
7 70,74,75 70
8 88
9 94 90,91,99

Lô tô miền Trung thứ 5, 25-11-2021

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 03,03,07,09,09 04,07,07,09 07
1 15 14,14,14,15
2 25
3 34,36 39 36,37,39
4 45,48
5 55 51
6 62,69 65,69 60,63
7 70,73,78 74,75,78 70,78
8 82,87,88,88,88 84,86,86 83
9 90 96 90,90,96
Bạn cũng có thể thích

Leave a Reply

avatar
1